Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθανάσιου Καρούντζου, συνάντηση εργασίας με θέμα :

«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η συνεργασία και ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη.

Τα θέματα της συνάντησης ήταν :

• Αλλαγές στην οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας λόγω ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
• Συντονισμός εμπλεκομένων φορέων
• Σχέδια – μνημόνια αντιμετώπισης κινδύνων
• Κέντρο διαχείρισης Κρίσεων
• Πρόγραμμα POSEIDON

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη και εκπρόσωποι :

 Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου  Αντιπεριφερειάρχη Χανίων   Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης  Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου
 Δήμαρχου Ηρακλείου Δήμαρχου Μαλεβυζίου Δήμαρχου Αγ. Νικολάου Δήμαρχου Ρεθύμνης Δήμαρχου Χανίων
 Διοικητή V Μεραρχίας Κρητών

 Αστυνομικού Διοικητή Περιφέρειας Κρήτης Διοικητή 4ης Περιφέρειας Λ.Σ.  Περιφερειακού Διοικητή Π.Υ. Κρήτης Διοικητή 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης