Με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων στις υπηρεσίες του πρώην ΠΕΧΩΔΕ στην Κρήτη, συναντήθηκε το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Κατά την διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ενημέρωση για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών, και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον οργανισμό.

 Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, η συζήτηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, και ευχήθηκε να υπάρχει καλή συνεργασία των υπηρεσιών,υπό το νέο καθεστώς των θεσμικών αλλαγών του ‘Καλλικράτη’.