Σε δύσβατο μονοπάτι εξελίσσεται για τέσσερις στις δέκα γυναίκες ακόμη και η πρόθεση τους για ενασχόληση με το επιχειρείν.

Βασική αιτία η αποθάρρυνση από το οικογενειακό τους περιβάλλον και κυρίως από τους συζύγους, καθώς κάποιοι εξ αυτών όντας άνεργοι, ή με εισόδημα που έχει συρρικνωθεί σημαντικά λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, φοβούνται ότι μία επιχειρηματική επιτυχία των γυναικών τους θα θέσει σε… κίνδυνο το οικονομικό status των ιδίων.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας (ΣΕΓΕ), που παρουσιάστηκε χθες σε ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΕΓΕ σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Η έρευνα, που αφορά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και απασχολησιμότητα και πως αυτές οι δύο παράμετροι επηρεάστηκαν εξαιτίας της κρίσης, πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 200 ανέργων γυναικών.

Πέντε στις δέκα γυναίκες θέλουν τη δική τους επιχείρηση

Λύση ή και όνειρο ζωής αποτελεί για πέντε στις δέκα γυναίκες (45%) η δημιουργία δικής τους επιχείρησης, ενώ τέσσερις στις δέκα (40%) είναι διστακτικές στο επιχειρηματικό ρίσκο λόγω του αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος. Ένα μεγάλο ποσοστό, ήτοι 15%, των συμμετεχουσών στην έρευνα απέφυγε να απαντήσει.

Από το 45% των γυναικών που θα επιθυμούσαν να αποκτήσουν τη δική τους επιχείρηση το 25% φοβάται να κάνει το επόμενο βήμα λόγω έλλειψης κινήτρων, το 15% λόγω έλλειψης υποδομών για την υποστήριξη της οικογένειας και το 42% εξαιτίας αποθάρρυνσης και παρεμπόδισης από το οικογενειακό περιβάλλον. Το 18% δείχνει ως αιτία της αναβλητικότητας του για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας άλλους λόγους.


euro2day.gr