Η βελτίωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη, αναφέρει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων.

Συγκεκριμένα, η έκθεση της Επιτροπής τονίζει ότι ένας από τους τρόπους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης είναι η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στον οικονομικό τομέα.

Η έκθεση σημειώνει ότι όλο και περισσότερα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το να κατέχουν περισσότερες γυναίκες ηγετικές θέσεις απασχόλησης μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο παραγωγικού και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος και στη συνολική βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα.

Επικαλούμενη σχετικές μελέτες, η έκθεση τονίζει ότι οι επιχειρήσεις με υψηλότερα ποσοστά γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια λειτουργούν καλύτερα από εκείνες με διοικητικά συμβούλια αποτελούμενα αποκλειστικά από άνδρες.

Επιπλέον, η Επιτροπή τονίζει ότι ενώ το 2011 σημειώθηκε πρόοδος στην αύξηση του αριθμού των γυναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων και στη μείωση των μισθολογικών διαφορών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Επισημαίνει, ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών στην αγορά εργασίας, εάν θέλουν να επιτύχουν έως το 2020 τον συνολικό στόχο της ΕΕ για ποσοστό απασχόλησης 75% όλων των ενηλίκων.

«Το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των νέων πτυχιούχων πανεπιστημίων ανέρχεται σε 60%, αλλά λίγες κατορθώνουν να ανέλθουν σε ηγετικές θέσεις σε επιχειρήσεις», αναφέρει η Επιτροπή.

Η Επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντινγκ δήλωσε σχετικά: «Οι οικονομικοί λόγοι για τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στο εργατικό δυναμικό και περισσότερων γυναικών στις ηγετικές θέσεις εργασίας στην ΕΕ είναι προφανείς. Μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας στην οικονομία και στην απασχόληση, μόνον χρησιμοποιώντας στο έπακρο όλους τους ανθρώπινους πόρους μας - τόσο στο σύνολο της αγοράς εργασίας όσο και στις ηγετικές θέσεις. Πρόκειται για ουσιώδες στοιχείο των σχεδίων μας για οικονομική ανάκαμψη».

Ειδικότερα, σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 2011 στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών η έκθεση υπογραμμίζει τις βασικές εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους πέντε καίριους τομείς της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, που καλύπτει την περίοδο 2010-2015, ήτοι: την οικονομία, την ισότητα μισθών, την ισότητα στη λήψη αποφάσεων, τη σεξιστική βία και την ισότητα των φύλων πέραν της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, η έκθεση αναφέρει ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι 62,1%, σε σύγκριση με το 75,1% των ανδρών.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι για να εισέλθουν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να διευκολυνθεί ο συνδυασμός του επαγγελματικού βίου με τον οικογενειακό, ιδίως μέσω της κατάλληλης μέριμνας για τα παιδιά, της μεγαλύτερης πρόσβασης σε ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και εξασφαλίζοντας ότι το φορολογικό σύστημα και το σύστημα παροχών δεν θα επιβαρύνει το δεύτερο επαγγελματικά ενεργό μέλος της οικογένειας.

Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, η έκθεση αναφέρει ότι, κατά μέσο όρο, οι αποδοχές των γυναικών είναι κατά 16,4% χαμηλότερες από αυτές των ανδρών ανά ώρα εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση, η πρόοδος στη μείωση στη διαφορά των αποδοχών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες είναι βραδεία και οι διαφορές αυτές οφείλονται σε παράγοντες όπως τα στεγανά στην αγορά εργασίας και οι διαφορές στις επιλογές σπουδών.

Τέλος, με στόχο την εξάλειψη της σεξιστικής βίας, η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει σειρά μέτρων που στοχεύουν ειδικά στο να βοηθήσουν τις γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

 

protothema.gr