Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο ΔΟΚΟΙΠΠ ξεκινά πρόγραμμα προληπτικού σπιρομετρικού ελέγχου σε συνεργασία με την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Πνευμονολόγων Κρήτης.

Τα μέλη των δέκα ΚΑΠΗ του Δήμου Χανίων, θα έχουν την ευκαιρία, μέσω των σπιρομετρικών ελέγχων, να προλάβουν ή και να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, σοβαρά νοσήματα των πνευμόνων.

Το πρόγραμμα, ξεκινά σήμερα από το ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Μαΐου 2012, ως ακολούθως:

*ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου, 18 Απριλίου 2012
*ΚΑΠΗ Νέας Κυδωνίας, 20 Απριλίου 2012
*ΚΑΠΗ Κουμπέ, 23 Απριλίου 2012
*ΚΑΠΗ Σούδας, 24 Απριλίου 2012
*ΚΑΠΗ Σπλάντζιας, 25 Απριλίου 2012
*ΚΑΠΗ Παχιανών, 26 Απριλίου 2012
*ΚΑΠΗ Βαμβακόπουλου, 30 Απριλίου 2012
*ΚΑΠΗ Χαλέπας, 9 Μαΐου 2012
*ΚΑΠΗ Νέας Χώρας, 11 Μαΐου 2012