Αν και το Facebook έχει έδρα στις ΗΠΑ, ένα γαλλικό δικαστήριο θεωρεί ότι έχει την αρμοδιότητα να δικάσει αγωγή Γάλλου πολίτη εναντίον της υπηρεσίας. Πρόκειται για αγωγή χρήστη ο οποίος θεωρεί ότι υπέστη σοβαρή ζημία όταν το Facebook έκλεισε το λογαριασμό του και για το λόγο αυτό ζητά αποζημίωση.

Αν και το δικαστήριο δεν έχει εξετάσει ακόμη την υπόθεση, έκρινε ότι έχει το δικαίωμα αυτό. Πρόκειται για περίεργη απόφαση καθώς οι όροι χρήσης του Facebook αναφέρουν ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά ισχύει η νομοθεσία του Delaware και ότι αρμόδια δικαστήρια είναι αυτά της Καλιφόρνια.

Παρόλα αυτά το γαλλικό δικαστήριο θεώρησε τον συγκεκριμένο όρο ως άσχετο. Ο λόγος είναι ότι δεν ήταν αριθμημένος και ότι είναι δύσκολο να διαβαστεί ανάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους. Ειδικά μάλιστα αν κάποιος συνδέεται μέσω smartphone.

Συνεπώς έκρινε ότι η αποδοχή του δεν σημαίνει ότι πράγματι ο χρήστης συναινεί στο θέμα της αρμοδιότητας των δικαστηρίων.

proho.gr