Ο φίλτατος Δούκας του Γκλόστερ, που θα έλθει για τις εκδηλώσεις της Μάχης της Κρήτης, κομίζει ... και "γλαύκα εις Αθήνας;"

Ή μόνον δεξιώσεις, υποκλίσεις, τυπικούρες και τον βαθύ αναστεναγμό του Ελληνικού χρέους;

Ο Δούκας ομοιάζει με τον ημέτερο κ. Δούκα;

Αναπάντητα ερωτήματα από αιθεροβάμονες!

Γ.Ουν.