Πτώση της τάξεως του 13,8% σημείωσαν οι νέες παραγγελίες στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης νέων παραγγελιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Φεβρουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 13,8%, έναντι αύξησης 19% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκάμηνου Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Μαρτίου 2010 - Φεβρουαρίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 3,4%, έναντι αύξησης 7% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών του μηνός Φεβρουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, παρουσίασε αύξηση κατά 7,6%, έναντι αύξησης 6,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2010 - Φεβρουαρίου 2011, παρουσίασε αύξηση κατά 7,1%, έναντι αύξησης 7,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.