Ο Αλέξανδρος Μαρινάκης του Κωνσταντίνου, είναι 48 ετών, πολιτικός επιστήμονας, Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Υπαίθρου Χανίων του ΚΚΕ.