Δεν έχουν κλείσει ακόμη όλες οι εκκρεμότητες για την τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ κυβερνητικές πηγές δεν αποκλείουν η οριστικοποίηση των τελικών όρων να χρειαστεί μερικές ακόμη εβδομάδες.

Οι παράμετροι και γενικότερα η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης θα οριστικοποιηθούν και θα περιλαμβάνονται σε ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Από την πλευρά της, η ΤτΕ θα καθορίσει το ύψος των κεφαλαίων με τα οποία θα πρέπει να ενισχυθεί το κάθε πιστωτικό ίδρυμα ώστε να πληροί τα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, έτσι ώστε να καλύψουν τις ζημιές από το PSI και τις διαγραφές των επισφαλών δανείων όπως αυτές προσδιορίζονται στο διαγνωστικό έλεγχο που διενήργησε η Black Rock εκτιμώνται σε 50 δισ. ευρώ.

Ήδη στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει πιστωθεί περίπου 1,5 δισ. ευρώ και την Πέμπτη, όπως ανέφερε το Reuters, στο λογαριασμό του μπήκαν 25 δισ. ευρώ σε ομόλογα του ΕFSF.

Ανάμεσα στις εκκρεμότητες είναι ο καθορισμός της λογιστικής και φορολογικής αντιμετώπισης του «κουρέματος» στο ελληνικό χρέος στα αποτελέσματα των τραπεζών για να υπάρξει ακριβής προσδιορισμός των κεφαλαιακών αναγκών.

Ερώτημα είναι επίσης το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής ιδιωτών. Για να αποφύγουν οι ιδιώτες μέτοχοι την απώλεια του μάνατζμεντ, θα πρέπει να συμμετάσχουν στις αυξήσεις κεφαλαίου κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί αύξησή του κατά 2 ή 3%.

Στον «αέρα» παραμένει και το είδος των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω του ΤΧΣ. Αυτό που προβλέπεται είναι η στήριξη με κοινές άνευ ψήφου μετοχές και με μετατρέψιμα ομόλογα, ωστόσο δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η αναλογία των συγκεκριμένων μέσων.

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους τέλος, που θα καθορίσει τη στάση των ιδιωτών στις αυξήσεις κεφαλαίου, είναι η επιστροφή της βοήθειας. Όσοι συμμετάσχουν σε αυτές θα λάβουν δικαιώματα επαναγοράς των μετοχών που θα βρίσκονται στην κατοχή του ΤΧΣ. Ωστόσο, δεν έχει αποφασιστεί ποιο θα είναι το τίμημα που θα κληθούν να καταβάλλουν για την επαναγορά τους.

Την Πέμπτη, κυβερνητική πηγή ανέφερε στο Reuters πως «οι όροι για το πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα ξεκαθαριστούν τις επόμενες εβδομάδες». Δεύτερος αξιωματούχος ανέφερε πως οι όροι θα καθοριστούν πλήρως μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου.

Το χρονοδιάγραμμα

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί τα σχέδια βιωσιμότητας των ελληνικών τραπεζών έτσι ώστε να επιλεγούν εκείνες οι οποίες μπορούν να τύχουν κρατικής ενίσχυσης.

Μέχρι τέλος Απριλίου οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τα σχέδια για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση η οποία θα πρέπει να γίνει και με τη συνδρομή των υφισταμένων μετόχων. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι των τραπεζών θα πρέπει να συνεισφέρουν περί τα 3 δισ. ευρώ προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος κρατικοποίησης τους.

Το Μνημόνιο προβλέπει ότι οι ιδιώτες μέτοχοι θα πρέπει να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 10% των πρόσθετων κεφαλαίων που θα χρειαστούν οι τράπεζες προκειμένου οι μετοχές που θα λάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να μην έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου.

Εν συνεχεία η συνδυασμένη αυτή διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι τον Ιούνιο του 2013 οι τράπεζες να περάσουν με επιτυχία το νέο κύκλο stress tests στα οποία θα υποβληθούν. Συγκεκριμένα μέχρι τότε ο δείκτης κεφαλαιακής τους επάρκειας θα πρέπει να έχει φθάσει το 10%.

Όσες τράπεζες υποβάλλουν βιώσιμα σχέδια αύξησης κεφαλαίου, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για κρατική στήριξη κατά τρόπο που να διατηρεί ιδιωτικό τομέα κίνητρα να εισφέρει κεφάλαια ελαχιστοποιώντας έτσι την επιβάρυνση των φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα ενισχυθούν από το ΤΧΣ μέσω κοινών μετοχών και μετατρέψιμων ομολόγων, τα λεγόμενα «Contingent convertible bonds».

Στις δεσμεύσεις του Μνημονίου περιλαμβάνονται παροχή κινήτρων στους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους να αγοράσουν μετά την παρέλευση τριετίας τις μετοχές από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μάλιστα το ΔΝΤ εκτιμά ότι από την πώληση αυτή το Δημόσιο θα μπορέσει να εισπράξει περί τα 16 δισ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο σημείο προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε επιστολή που απέστειλε σήμερα στον πρωθυπουργό αναφέρει ότι «η διαφορά των 34 δισ. ευρώ (μεταξύ των 50 δισ. ευρώ που θα καταβάλει το Δημόσιο για την ενίσχυση των τραπεζών και των 16 δισ. ευρώ που θα εισπράξει από την πώληση των μετοχών) θα μετακυληθεί στις πλάτες των φορολογουμένων»

in.gr