Έκλεισε το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο Ρέθυμνο.

Έτσι υποψήφιοι στο Ρέθυμνο με αλφαβητική σειρά είναι οι:

Αγγελάκη Μαρία- Ελένη

Ελευθεριάδου Ιωάννα

Όθωνας Εμμανουήλ

Παπακωνσταντής Γεώργιος