Οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές της για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος θα παρουσιαστούν σήμερα σε λίγη ώρα σε ειδική ημερίδα που οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης.

Η ημερίδα που είναι ανοιχτή για το κοινό, θα πραγματοποιηθεί στο  «Iberostar Hotel – Creta Marine» στο Πάνορμο Ρεθύμνου, και έχουν προσκληθεί όλοι οι φορείς αλλά και υπηρεσίες που εμπλέκονται με τον τουρισμό.

Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν θέματα που σχετίζονται με τις καινοτόμες τεχνολογίες στον τουρισμό, η χρήση των νέων τεχνολογιών στη στήριξη – προώθηση του Αγροτουρισμού, αποτελέσματα έρευνας Γερμανικού Πανεπιστημίου για την εικόνα που έχουν οι Γερμανοί για την Τουριστική Ελλάδα κ.α.

Η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιεί την ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «I SPEED (INTERREG IVC)». Το πρόγραμμα είναι διαπεριφερειακό με κύριους εταίρους 10 ευρωπαϊκές Περιφέρειες, εκ των οποίων μία Ελληνική (Περιφέρεια Κρήτης) και μια Νορβηγική και αναφέρεται στις πολιτικές της οικονομίας και του τουρισμού.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν ειδικοί από το εξωτερικό με εμπειρία στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
10:00 Εγγραφές

10:15 Χαιρετισμοί - Έναρξη εργασιών από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη
Καινοτόμες τεχνολογίες και Τουρισμός, τάσεις και εξελίξεις

10:30-10:50 «E-tourism Μάρκετινγκ και κοινωνική δικτύωση»
Δημήτριος Μπούχαλης, Καθηγητής Bournemouth University , Διευθυντής e-Tourism Lab, Πρόεδρος IFITT

10:50 – 11:10 «Οργάνωση και Προετοιμασία Δημόσιου Χώρου και Τοπικών Φορέων για έναν ανταγωνιστικότερο Τουρισμό»
Jurgen Buchy, Πρόεδρος Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων Γερμανίας

11:10 – 11:30 «E-tourism, η οικονομία της εμπειρίας»
Δημήτριος Σερίφης, Πρόεδρος του παραρτήματος IFITT Ελλάδας
«Καλές» διεθνείς πρακτικές, εφαρμογές και αποτελέσματα

11:50-12:10 «Συνέργεια Δημόσιου και Ιδιωτικού χώρου - Blue Model», μια «καλή» πρακτική από τη Νορβηγία»
Eva Lundin, σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων, Hamar Νορβηγίας

12:10 – 12:30 «Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη στήριξη – προώθηση του Αγροτουρισμού - Το παράδειγμα της Γαλικίας, Ισπανία»
Jose Paz Gestoso, Διευθυντής του Ινστιτούτου Τουρισμού Γαλικίας Ισπανία

12:30-12:50 «Η ανάδειξη τουριστικών προορισμών και ξενοδοχείων μέσα από τις δημόσιες σχέσεις και την τεχνολογία – παρουσίαση «καλών» πρακτικών Ελλάδας»
Μαρία Παπάζογλου, επικεφαλής εταιρίας δημοσίων σχέσεων και τουριστικού marketing «My Ρublics»

12:50 -13:30 Συζήτηση
Στρατηγικές επιλογές, προτάσεις

14:30 – 14:50 «Αποτελέσματα έρευνας γερμανικού πανεπιστημίου
για την εικόνα που έχουν οι Γερμανοί για την Τουριστική Ελλάδα»
Claudia Brozel, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, Eberswalde

14:50 – 15:10 « Ο Ρόλος της Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση του
Branding της Κρήτης»
Δημήτρης Κουνενάκης, Δήμαρχος Αγ. Νικολάου, Πρόεδρος Δικτύου
Τουριστικών Δήμων Ελλάδας

15:10-15:30 «Η αναγκαιότητα της ποιότητας του προορισμού»
George Ziegler, εκπρόσωπος «HolidayCheck AG» (μεγάλη εταιρία
αξιολόγησης ξενοδοχείων)

15:30 – 16:30 Συζήτηση – Συμπεράσματα