«Βουτιά» στις νέες προσλήψεις εργαζομένων ακόμη και με ευέλικτες μορφές εργασίας και αύξηση από 69% έως 150% στις μετατροπές συμβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε μερικής και εκ περιτροπής εργασία αποκαλύπτουν οι καταστάσεις προσωπικού που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στη διάρκεια του Μαρτίου και δημοσιεύει η imerisia.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Μειώθηκαν κατά 14,34% (-3.362) οι επιχειρήσεις που προχώρησαν σε πρόσληψη προσωπικού.

Οι προσλήψεις εργαζομένων μειώθηκαν κατά 16,64% για πλήρη απασχόληση (18.438 από 22.119 πέρυσι) κατά 20,56% για μερική απασχόληση (13.100 έναντι 16.490 τον ίδιο μήνα πέρυσι) και έως 28,23% ακόμη και για εκ περιτροπής εργασία (4.038 έναντι 5.626).

Αυξήθηκαν οι αλλαγές συμβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε μερικής κατά 69,48% (4.098 έναντι 2.418) και κατά 20,16% για την εκ περιτροπής εργασία με συμφωνία του εργαζόμενου (2.545 έναντι 2.118) και έως 150,39% με μονομερή απόφαση του εργοδότη (1.292 μετατροπές έναντι 516). Στη διετία (Μάρτιος του 2010 - Μάρτιος του 2012) οι μετατροπές των συμβάσεων σε πιο «ευέλικτες» παρουσιάζουν αύξηση κατά 424,71% έως 1.704,96%.

Eurostat: Μεγάλα περιθώρια

Σύμφωνα με τη Εurostat η Ελλάδα με ποσοστό μερικώς απασχολουμένων στο 6,7% κατέχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε των «27» (19,4%) και στην Ευρωζώνη (20,8%). Χαμηλότερα ποσοστά έχουν η Βουλγαρία (2,3%), η Σλοβακία (4,1%) και η Τσεχία (5,4%).