Ανοίγει ο δρόμος για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών με νέου τύπου αντικειμενικά κριτήρια με την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των συναλλαγών που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.

Το σχέδιο που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου προβλέπει ότι για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών θα λαμβάνονται υπόψη το ύψος των καταθέσεών τους, οι δαπάνες που πραγματοποιούν σε μετρητά και τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, μια ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών και των δαπανών σε μετρητά μπορεί να αποκαλύψει τους φορολογούμενους που δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, ενώ την ίδια ώρα πραγματοποιούν τακτικά μεγάλες πληρωμές μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους. Στη μέθοδο αυτή εντάσσονται όλες οι καταθέσεις (προσωπικές, δάνεια κ.λπ.), ενώ μη φορολογητέες αποδοχές όπως δώρα, κληρονομιές και δάνεια αφαιρούνται εφόσον ο φορολογούμενος μπορεί να το αποδείξει και να παρουσιάσει στις ελεγκτικές αρχές ένα «καθαρό» ποσό.

Οι φοροελεγκτικές αρχές θα μπορούν να προβαίνουν σε άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων, να εξετάζουν τις αναλήψεις και τις καταθέσεις στους λογαριασμούς αυτούς και, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα αντικειμενικά κριτήρια, να επαναπροσδιορίζουν σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα δηλωθέντα τα ακαθάριστα έσοδα, τα φορολογητέα εισοδήματα και τα αναλογούντα ποσά φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ, υποχρεώνοντας τους ελεγχόμενους να πληρώνουν σημαντικά αυξημένους φόρους.

Πιο αναλυτικά, έως το φθινόπωρο η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα διαθέτει αναλυτικά στοιχεία για το περιουσιακό και καταναλωτικό προφίλ των φορολογουμένων που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ασφαλιστήρια ζωής, ακόμα και τους λογαριασμούς τηλεφώνου αλλά και την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις με τα εισοδήματα που δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εντοπιστούν οι φοροφυγάδες.

Για παράδειγμα, θα μπορούν πλέον εύκολα να εντοπιστούν ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν χαμηλό εισόδημα αλλά πραγματοποιούν υψηλές δαπάνες, καθώς και φορολογούμενοι οι οποίοι δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση δαπάνες μεγαλύτερες από τις πραγματικές.

Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο θα μπουν τα δεδομένα των προηγούμενων δύο ετών από τις τράπεζες που αφορούν σε συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και στοιχεία για την ημερομηνία, την αξία και τον ΑΦΜ της επιχείρησης με την οποία έγινε η συναλλαγή, τα δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις με στοιχεία δανειολήπτη, είδος δανείου, ημερομηνία, νόμισμα, υπόλοιπο και σύνολο χρεώσεων του υπόλοιπου των δανείων, καθώς και την ένδειξη επιδότησης δανείων ή την ένδειξη δανείου πρώτης κατοικίας, στοιχεία που αφορούν στο υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν, στοιχεία για την ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων δηλαδή αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λπ., η ύπαρξη θυρίδων αλλά και η αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.

ethnos.gr