Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στο πρώτο όροφο, στις 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.- Χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «παραδοσιακού καφενείου» ιδιοκτησίας Βοβατζάκη Ιωάννας στην τοπική κοινότητα Τουρλωτής και ανάκληση της αριθμ. 84/2010 απόφασης Δ.Ε προηγούμενη προέγκριση στο όνομα Καψάλης Δημήτριος.

2.- Χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «παντοπωλείο – κατάστημα εμφιαλωμένων ποτών (κάβα) – πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής» ιδιοκτησίας Κουνελάκη Μαρίας εντός οικισμού Ανάληψης Πεύκων.

3.- Χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια – Μπάρ» ιδιοκτησίας Κουνελάκη Μαρίας εντός οικισμού Ανάληψης Πεύκων.