12 Γυμνάσια και Λύκεια του Ηρακλείου, με 760 περίπου μαθητές θα συμμετέχουν σε παγκόσμια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η έρευνα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα πλαίσια προγράμματος που επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα χρόνια και στην οποία μετέχουν γύρω στις 40 χώρες.

Στόχος της έρευνας:

Μέσα από την έρευνα φιλοδοξείτε να βγουν συμπεράσματα για την έκταση της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που συνδέονται με τη χρήση, τον τρόπο ζωής των εφήβων, τον εντοπισμό συμπεριφορών και ομάδων υψηλού κινδύνου, την κατάσταση των εφήβων στη χώρα μας σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ.

Περιγραφή ερωτηματολογίων

Το ερωτηματολόγιο καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές: - κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά

• χρήση καπνού, οινοπνευματωδών, ναρκωτικών
• αντιλήψεις και στάσεις για τις ουσίες
• ψυχική υγεία και αποκλίνουσα συμπεριφορά
• οικογενειακό, σχολικό και φιλικό περιβάλλον
• ελεύθερος χρόνος και εξωσχολικές δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν στην πόλη του Ηρακλείου, με τη συνεργασία του (ΕΠΙΨΥ) Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής προσεγγίζοντας όλους τους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους επιστήμονες, πολιτικούς, εκπαιδευτικούς, γονείς και το ευρύτερο κοινό.