Στο 9,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανήλθε το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2011, ενώ το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στο 165,3% του ΑΕΠ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα πως το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2011, όπως υπολογίζεται στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος σε συνεργασία με τη Eurostat, ανήλθε στα 19,6 δισ. ευρώ ή στο 9,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2011 ανήλθε στα 355,6 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 165,3% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2008 -2011 υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας στη Eurostat κατ’ εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού (EC) 479/2009.