Στατιστική βελτίωση κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιανουάριο 2012 σε ετήσια βάση, ωστόσο σε μηναία βάση συνεχίσθηκε η επιδείνωση ων μεγεθών.

Τον Ιανουάριο 2012 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της Ελλάδας μετρούμενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.227 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 402,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.549,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 36% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,5% στην επιφάνεια και κατά 20,6% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο μήνα του 2011, σύμφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σε σύγκριση µε τον Δεκέμβριο 2011 παρουσίασε μείωση κατά 25,7% στον αριθμό οικοδομικών αδειών, κατά 28,9% στην επιφάνεια και κατά 29,7 στον όγκο, ενώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο Δεκεμβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 είχε παρουσιάσει πτώση κατά 68,2% στον αριθμό οικοδομικών αδειών, κατά 70,5% στην επιφάνεια και κατά 70,8% στον όγκο.

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 2.182 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 371,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.420,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 33,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,6% στην επιφάνεια και κατά 11,7% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο μήνα του 2011.