Ο Δημήτρης Βρύσαλης  είναι 45ετών, νοσηλευτής.

Μέλος της πανελλαδικής γραμματείας του ΠΑΜΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , μέλος της επιτροπής αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου χαραχτήρα της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών, Περιφερειακός σύμβουλος. Μέλος της Ν.Ε. Ηρακλείου του ΚΚΕ.