Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης θα απονείμει στον Καθηγητή κ. Μιχάλη Δαμανάκη, πρώην Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης και πρώην Διευθυντή του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, το τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012, και ώρα 19.00, στην αίθουσα του Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνου.

Η απονομή του τίτλου θα γίνει από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή κ. Ευριπίδη Γ. Στεφάνου .