Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους δημότες του, ότι έχει δοθεί τρίμηνη παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων.

Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στο παραπάνω Πρόγραμμα, μπορούν να προσκομίσουν μέχρι την Τετάρτη 27/06/2012, για τη Δ.Ε Πλατανιά, στο Δημαρχείο στο Γεράνι (κα Ντίνα Πατρικάκη, 2821083579), για τη Δ.Ε. Βουκολιών, στο εκεί Δημοτικό Κατ/μα (κα Κατερίνα Χατζηδάκη, 2824083125), για τη Δ.Ε. Κολυμβαρίου, στο εκεί Δημοτικό Κατ/μα (κα Α. Παπαδοκωνσταντάκη, κος Κ. Σαραντολάκης, 2824023234) και για τη Δ.Ε. Μουσούρων, στο Δημοτικό Κατ/μα Αλικιανού (κα Σοφία Κριαρά, 2821341010), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
6. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος οικον. έτους 2011. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή
7. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επικαλείται βαρύ, ανίατο ή δυσίατο νόσημα, απαιτείται σχετικό έγγραφο από Κρατικό Φορέα Υγείας (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, κλπ.)
8. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επικαλείται τη μη ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας, απαιτείται η προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού (μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, ή άλλο παρεμφερές δικαιολογητικό)

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι μόνιμοι κάτοικοι αποκλειστικά και μόνο των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου μας, που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30% (3.600 €) για τη σύζυγο, κατά 30% (3.600 €) για το καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά και κατά 40% (4.800 €) για το καθένα από τα επόμενα ανήλικα παιδιά. Το παραπάνω εισόδημα προσαυξάνεται επιπλέον κατά 50% (6.000 €) στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% (4.800 €) σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Οι επιλέξιμες στο πρόγραμμα ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Δήμου μας είναι οι Τοπικές Κοινότητες: Ζουνακίου, Κυπάρισσου, Μανολιώπουλου, Ντερέ, Ξαμουδοχωρίου, Σιριλίου, Βουκολιών, Ανώσκελης, Κακόπετρου, Νιου Χωριού, Νεριανών, Παλαιών Ρουμάτων, Πολεμαρχίου, Χρυσαυγής, Αφράτων, Βασιλόπουλου, Βουβών, Γλώσσας, Δελιανών, Δρακόνας, Επισκοπής, Ζυμβραγού, Καλυδωνίας, Καρρών, Νοχιών, Πανεθήμου, Ραβδούχα, Ροδωπού, Σπηλιάς, Λάκκων, Μεσκλών, Ορθουνίου, Πρασέ, Σέμπρωνα, Ψαθογιάννου και οι οικισμοί Σκονίζο, Ξηροκάμπι και Κοιλάδα.