Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών οδηγήθηκαν και πάλι ο Λάκης Γαβαλάς και η αδελφή του για ανακριβή απόδοση ΦΠΑ. Το ύψος της οφειλής από την ανακριβή απόδοση ΦΠΑ, κατά τη διαχειριστική περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου ανέρχεται στο ποσό των 2.214.188,24 ευρώ.

Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν, κακουργηματικού χαρακτήρα, αφορούν στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του Ν. 2523/97 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.