Κατάγομαι από τον Σίβα του δήμου Φαιστού.

Ζω και εργάζομαι στο Ηράκλειο και το επάγγελμα μου είναι Φαρμακοποιός.

Είμαι παντρεμένη με τον Σωτήρη Ματσάνη επίσης Φαρμακοποιό και έχουμε μια κόρη.

Η ανάμειξη μου με τα κοινά χρονολογείται από τα φοιτητικά μου χρόνια, μέσα από διάφορους συλλόγους και επιτροπές που σκοπό είχαν πάντα τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο.