Δώδεκα κράτη-μέλη,μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που αποτελούν και τα φτωχότερα στην ΕΕ, απηύθυναν κοινή έκκληση να μην υπάρξουν άδικες περικοπές στη χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής, σύμφωνα με δημοσίευμα του euractiv.com.

Στο υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο (2007-2013) ο προϋπολογισμός για την περιφερειακή πολιτική τανέρχεται σε 347 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση των δώδεκα κρατών, που περιήλθε στο euractiv, η ομάδα φοβάται ότι οι περικοπές στον προϋπολογισμό για την περιφερειακή πολιτική, καθώς και η θέσπιση αυξημένων προϋποθέσεων για επιλεξιμότητα, θα προκαλέσουν τη μετατόπιση των σχετικών πόρων από τις πιο φτωχές στις πιο πλούσιες χώρες.

Η επιστολή υπογράφεται από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.

Τη δήλωση υποστήριξε επίσης και η Κροατία, που αναμένεται να ενταχθεί στην ΕΕ το καλοκαίρι του 2013.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι «η πολιτική συνοχής θα πρέπει να επικεντρώσει τους πόρους της στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και κράτη-μέλη».

 

in.gr