Ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Μισέλ Μπαρνιέ επανέλαβε για μία φορά ακόμη σήμερα την αναγκαιότητα μίας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη, προκειμένου να εξασφαλισθεί και η συναίνεση του πληθυσμού, αλλά χωρίς «δημοσιονομικές ρελάνς».

Ο Μισέλ Μπαρνιέ υπογράμμισε πως δεν χρειάζεται «να ξανατεθούν υπό αμφισβήτηση οι αποφάσεις και η συνθήκη, στις οποίες συμφωνήσαμε με δυσκολία». «Εάν επιθυμούμε να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα για τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διακυβέρνηση, θα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό και να υποστηριχθεί από τους λαούς, συνεπώς θα πρέπει να το συνοδεύσουμε με ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα» σημείωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκπλαγεί από τη συζήτηση που διεξάγεται τώρα για το θέμα αυτό, υπενθυμίζοντας ότι «από πολλών μηνών, στα πλαίσια της αναθέρμανσης της εσωτερικής αγοράς, είχαμε προτείνει περίπου τριάντα προτάσεις για την ανάπτυξη στην Ευρώπη», στη διάρκεια διάσκεψης για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, το οποίο είχε διοργανωθεί στη Φρανκφούρτη από την ΕΚΤ και την Επιτροπή.

Μεταξύ των, «μεσοπρόθεσμων», αυτών μέτρων περιλαμβάνεται το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. «το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί εντός ολίγων εβδομάδων» και μία σειρά από προτάσεις «που αποβλέπουν στο να λειτουργήσει καλύτερα η εσωτερική αγορά, να διευκολυνθούν οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, η καινοτομία και επίσης η προστασία των καταναλωτών».

Ωστόσο, ο Μπαρνιέ εξέφρασε την ευχή να προχωρήσει η ΕΕ μακρύτερα όσον αφορά τα «βραχυπρόθεσμα» μέτρα. Έτσι «η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί στη δράση της, οι τράπεζες-που στηρίζονται από την ΕΚΤ-οφείλουν να δανείζουν τις επιχειρήσεις, καθώς τα ‘ομολογιακά προγράμματα’ έχουν επικυρωθεί προ πολλών μηνών».

Ο ίδιος υπενθύμισε πως αυτά τα «ομολογιακά προγράμματα» συνίστανται στην δανειοδότηση με την ευρωπαϊκή αιγίδα ώστε να χρηματοδοτηθούν οι υποδομές «στην ενέργεια, την ψηφιακή αγορά, ή ακόμη τις καθαρές μεταφορές».

Ο Μπαρνιέ αναφέρθηκε επίσης στον «επαναπροσανατολισμό και την προσφορότερη χρήση των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων».

«Δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο δημόσιο χρήμα, πρέπει συνεπώς να δημιουργήσουμε μια νέα ατμόσφαιρα ανάπτυξης όχι με δημοσιονομικές ρελάνς, για τις οποίες δεν έχουμε πλέον τα μέσα αλλά με άλλα μέσα» διευκρίνισε ο Ευρωπαίος επίτροπος.

real.gr