Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη με το Προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου.

 

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν:

  • το πλανόδιο παραεμπόριο και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη επέκτασή του και ιδιαίτερα από την παράνομη διακίνηση προϊόντων που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στα λειτουργούντα καταστήματα της περιοχής με άδεια
  • το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
  • ο έλεγχος των αδειών λειτουργίας καταστημάτων του εμπορικού κλάδου, τα οποία μη διαθέτοντας νόμιμες άδειες δρουν ανταγωνιστικά με τα υπόλοιπα καταστήματα
  • την ανάγκη ευαισθητοποίησης των κατοίκων ούτως ώστε η προσπάθεια που καταβάλλεται από το Δήμο στον τομέα της καθαριότητος να διασφαλισθεί και να αναβαθμισθεί, και επίσης
  • τέθηκαν γενικότερα θέματα αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής, ευπρεπισμού και αξιοποίησης κοινοχρήστων χώρων και της εν γένει εικόνας της τουριστικής εμφάνισης της περιοχής.

 

 Ο Δήμαρχος Χερσονήσουδιαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των εμπόρων ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει η Δημοτική Αρχή, της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει ο Δήμος και η κοινωνία αλλά και της γνώσης των προβλημάτων που διαθέτουν οι υπηρεσίες και η Δημοτική Αρχή, θα καταβληθεί, σε συνεργασία με τους εμπόρους,  κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε φαινόμενα και δραστηριότητες οι οποίες ζημιώνουν σοβαρά τον τουριστικό κόσμο, όπως για παράδειγμα το παραεμπόριο, να παταχθούν από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, αλλά και όλες τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και της Περιφέρειας. Τέλος ζήτησε από τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου να μεταφέρουν στα μέλη τους, ότι με κοινή προσπάθεια, συζήτηση και επιδίωξη λύσεων προς όφελος όλων των επαγγελματιών θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.

 Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν:

• το πλανόδιο παραεμπόριο και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη επέκτασή του και ιδιαίτερα από την παράνομη διακίνηση προϊόντων που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στα λειτουργούντα καταστήματα της περιοχής με άδεια

• το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων

• ο έλεγχος των αδειών λειτουργίας καταστημάτων του εμπορικού κλάδου, τα οποία μη διαθέτοντας νόμιμες άδειες δρουν ανταγωνιστικά με τα υπόλοιπα καταστήματα

• την ανάγκη ευαισθητοποίησης των κατοίκων ούτως ώστε η προσπάθεια που καταβάλλεται από το Δήμο στον τομέα της καθαριότητος να διασφαλισθεί και να αναβαθμισθεί, και επίσης

• τέθηκαν γενικότερα θέματα αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής, ευπρεπισμού και αξιοποίησης κοινοχρήστων χώρων και της εν γένει εικόνας της τουριστικής εμφάνισης της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των εμπόρων ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει η Δημοτική Αρχή, της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει ο Δήμος και η κοινωνία αλλά και της γνώσης των προβλημάτων που διαθέτουν οι υπηρεσίες και η Δημοτική Αρχή, θα καταβληθεί, σε συνεργασία με τους εμπόρους, κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε φαινόμενα και δραστηριότητες οι οποίες ζημιώνουν σοβαρά τον τουριστικό κόσμο, όπως για παράδειγμα το παραεμπόριο, να παταχθούν από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, αλλά και όλες τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και της Περιφέρειας.

Τέλος ζήτησε από τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου να μεταφέρουν στα μέλη τους, ότι με κοινή προσπάθεια, συζήτηση και επιδίωξη λύσεων προς όφελος όλων των επαγγελματιών θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.