Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ως Φορέας υλοποίησης του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 με κωδ. EL0031 «Βελτιστοποίηση ανάκτησης & κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων και αποτελεσματική αξιοποίηση του κόμποστ σε αγροτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές», θα πραγματοποιήσει αναδάσωση για αποκατάσταση της βλάστησης σε χώρο λήψης γεωυλικών (παλιό λατομείο) στην περιοχή Μαράθι Ακρωτηρίου, την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 πμ.

Η αναδάσωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση compost που έχει παραχθεί με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με βασικό σκοπό την ένταξη του χώρου του παλαιού λατομείου στο τοπίο και αισθητική και οικολογική βελτίωση του περιβάλλοντος.