Από τις 30 Απριλίου, έξι ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα μέτρο που θα ανακουφίσει πολλούς πολίτες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο λογαριασμός του συνταξιούχου θα πιστώνεται πλέον αυτόματα με το ποσό της σύνταξης και τα αναδρομικά, αμέσως μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, μέσω του ΟΠΣ-ΙΚΑ.

Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί τέλος στην πολύμηνη αναμονή των συνταξιούχων, όπως και στον μέχρι πρότινος γραφειοκρατικό τρόπο διαδικασίας πληρωμής.

Συγκεκριμένα με την κατάργηση της χειρόγραφης διαδικασίας πληρωμής στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, η πληρωμή του συνταξιούχου, μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, δεν θα καθυστερεί επιπλέον 2-3 μήνες, ενώ ο συνταξιούχος δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται το υποκατάστημα του ΙΚΑ, για να πληρωθεί χειρόγραφα.

Το νέο σύστημα πληρωμών συντάξεων θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά σε συνταξιούχους που η σύνταξή τους υπολογίστηκε με χρόνο ασφάλισης μόνο ΙΚΑ και δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη από το ΙΚΑ. Η πιλοτική εφαρμογή κρίθηκε αναγκαία για την ποιοτική εξασφάλιση του έργου, το οποίο στη συνέχεια θα συμπεριλάβει όλους τους συνταξιούχους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

Τα πλεονεκτήματα από την αλλαγή αυτή είναι αρκετά, όπως το ότι αποδεσμεύεται ανθρώπινο δυναμικό από χειρόγραφες και διεκπεραιωτικές εργασίες και επιτρέπεται η ενασχόλησή του σε ουσιαστικές εργασίες για συντόμευση του χρόνου απονομών συντάξεων. Εξασφαλίζεται ο έλεγχος της ασφαλιστικής αλυσίδας «απονομή σύνταξης – πληρωμή – μεταβολή», ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα καταδολίευσης, κατά τη διαδικασία των πληρωμών. Η συντόμευση του χρόνου πληρωμής συντάξεων, που επιτυγχάνεται με την ανωτέρω διαδικασία, υλοποιεί μέρος του στόχου για την επιτάχυνση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «το επόμενο βήμα είναι η ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης, πριν το 2001, που θα υλοποιηθεί, μέσω νέου ηλεκτρονικού συστήματος και στοχεύει στην παροχή δυνατότητας άμεσης απονομής κύριας σύνταξης από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και επικουρικής από το ΕΤΕΑΜ (ιδανικά σε 1 ημέρα από την οριστικοποίηση της ανακεφαλαίωσης της ασφαλιστικής ιστορίας). Το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 από πόρους των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων».

 

protothema.gr