«Ηλεκτρονική δίκη» προβλέπει το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χάρης Καστανίδης. Πρόκειται για εγχείρημα που βρίσκει σύμφωνους δικαστές και δικηγόρους, πλην όμως όλοι περιμένουν την υλοποίησή του. Και αυτό γιατί, προκάτοχοι του νυν υπουργού Δικαιοσύνης προσπάθησαν να θέσουν στη διάθεση της Δικαιοσύνης τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, όμως το όλο εγχείρημα έμενε πάντα στα χαρτιά λόγω μη ύπαρξης των απαραίτητων υποδομών.

Στο σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο κ. Καστανίδης προβλέπεται «η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων που θα διευκολύνουν τη δυνατότητα της ενδοδιαδικαστικής ή εξώδικης ηλεκτρονικής διακίνησης των δικογράφων, εγγράφων κ.λπ. και επικοινωνίας των παραγόντων της δίκης ώστε να υπάρχει το απαραίτητο βασικό νομοθετικό θεμέλιο για την εισαγωγή στο πεδίο της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων της ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων, της ηλεκτρονικής άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων και της ηλεκτρονικής επίδοσης (κοινοποίησης) εγγράφων (δικογράφων)».

Απώτερος σκοπός, σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο νόμου, είναι η γενικευμένη καθιέρωση της «ηλεκτρονικής διαδικασίας», ή αλλιώς της «ηλεκτρονικής δίκης», με κατοχύρωση όλων των συνταγματικών εγγυήσεων απονομής δικαιοσύνης.

Θα προηγηθεί -όπως επισημαίνεται στο σχέδιο νόμου- η πλήρης τεχνολογική (ηλεκτρονική) υποδομή των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών καθώς και η έκδοση των προβλεπόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Ακόμη, προκειμένου να αποφευχθούν αθέμιτες συναλλαγές, ρυθμίζεται ότι, μετά τη διαδικασία των γραπτών προσφορών, οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος μετά την ολοκλήρωσή τους προβαίνει στην κατακύρωση. Με την τροποποιούμενη ρύθμιση, η τελευταία προσφορά, δυναμένη να γίνει μετά παρέλευση ημιώρου, κινδυνεύει να καταστεί αντικείμενο συναλλαγής.

Προβλέπεται, τέλος, συγκεκριμένη ρύθμιση, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η δυνατότητα της κατάσχεσης άϋλων μετοχών και λοιπών χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένες αγορές, καθώς και των μεριδίων πιστωτικών ιδρυμάτων.

protothema.gr