Ακατάλληλα κρίθηκαν τα κτίρια που στέγαζαν το 26ο και το 35ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, μετά από έλεγχο που διενήργησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς το κυρίως πρόβλημα είναι η στατικότητα των κτιρίων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αποφάσισε το άμεσο κλείσιμο των δύο σχολείων ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για την υγεία των μαθητών.

‘Ήδη έχει αποφασιστεί ότι οι μικροί μαθητές των νηπιαγωγείων θα μεταφερθούν σε παράπλευρη σχολική μονάδα.