Η Αστική Εταιρεία «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», ενημερώνει τους υποψηφίους ανέργους και αγρότες που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στην πρόσφατη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων η οποία διεξήχθη από τις 11/04 έως τις 20/04 του 2012 για το Πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας στο Νομό Ρεθύμνου και συγκεκριμένα για την Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΚΟΧ 18.1303 / 1 / 2012, ότι προχωρά γοργά στην διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και εισαγωγής των στοιχείων στο ειδικό λογισμικό μοριοδότησης.

Παρότι οι προβλεπόμενοι από την διαδικασία πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων θα είναι έτοιμοι από τον Φορέα μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ανάρτησή τους θα γίνει μετά το πέρας της διαδικασίας των εθνικών εκλογών κατόπιν υποδείξεως του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο που μας κοινοποιήθηκε.

Επισημαίνουμε σε όσους προσήλθαν στην διαδικασία και υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής (περίπου 1500 αιτήσεις) και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι τα κριτήρια μοριοδότησης είναι αυστηρά καθορισμένα από την προκήρυξη.Τα κριτήρια που μοριοδοτούνται πέραν των τυπικών κριτηρίων για την κάθε θέση είναι τα παρακάτω:

1. Κατάσταση ανεργίας (Μακροχρόνια άνεργος, Νέος άνεργος, Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας, Αγρότης).
2. Οικογενειακή κατάσταση (Μονογονεϊκή οικογένεια, Έγγαμος άνεργος με σύζυγο άνεργο, Με προστατευόμενα μέλη)
3. Οικογενειακό εισόδημα
4. Κατάσταση υγείας (Άτομο με Αναπηρία -ΑμεΑ)
5. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού)

Πέραν των κριτηρίων αυτών δεν μοριοδοτείται κανένα άλλο προσόν (εμπειρία, πολυγλωσία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, συμμετοχή σε σεμινάρια κτλ.)

Τέλος, η «Σύμπραξη Ρεθύμνου» θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όσους συνέβαλαν με περίσσιες δυνάμεις και βοήθησαν τους υποψηφίους στην διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας και συγκεκριμένα:

- τους υπαλλήλους όλων των ΚΕΠ του νομού Ρεθύμνης
- τους υπαλλήλους του ΚΠΑ- ΟΑΕΔ Ρεθύμνου
- τους εντελταμένους υπαλλήλους όλων των Δήμων του νομού Ρεθύμνης και της Περιφερειακής Ενότητας
- τους υπαλλήλους της ΔΟΥ Ρεθύμνου
- όλους όσους μας βοήθησαν να πραγματοποιήσουμε με άρτιο τρόπο την διαδικασία της συλλογής των αιτήσεων καθώς και στην δημοσιοποίηση του Προγράμματος