Ανακεφαλαιοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα πρότυπα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, μείωση της φορολογίας στο ρεύμα και κατάργηση της είσπραξης του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών ρεύματος, είναι ορισμένες από τις προτάσεις που κατέθεσαν την Παρασκευή οι εκπρόσωποι των φορέων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφεραν, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος διαμορφώνονται σήμερα σε 1,2 δισ. ευρώ, από 819 εκατ. στο τέλος του 2011.

«Αιτία γι' αυτό», είπαν, «δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, αλλά και το γεγονός ότι η ΔΕΗ συνεχίζει να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία ως ο βολικός φορο-εισπράκτορας».

Το συνολικό ποσό που οφείλεται στη ΔΕΗ αυξάνεται σε 1,5 δισ. ευρώ, περίπου, αν ληφθούν υπόψη οι οφειλές των μεγάλων και μικρών ιδιωτών προμηθευτών, ενώ οι οφειλές προς τους παραγωγούς ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές (που δεν έχουν πληρωθεί από τον Ιανουάριο) είναι άλλα 162 εκατ. ευρώ.

Σε αυτές περιλαμβάνονται και οφειλές προς ιδιώτες που έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στις στέγες, για τους οποίους, όπως αναφέρθηκε, το πρόβλημα μετριάζεται κάπως από το γεγονός ότι οι πληρωμές συμψηφίζονται με τις λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προτάσεις που κατέθεσαν από κοινού σήμερα ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών περιλαμβάνουν:

- Εξόφληση των «πράσινων» παραγωγών για την ενέργεια ενός τουλάχιστον μήνα, προκειμένου να υπάρξει ένεση ελάχιστης ρευστότητας στην αγορά.

- Απαλλαγή της ΔΕΗ από τις φορο-εισπρακτικές της αρμοδιότητες.

- Ελάφρυνση του υπερβολικού φορολογικού βάρους που έχει επιβληθεί στην ηλεκτρική ενέργεια κατά τα τελευταία δύο χρόνια.

-Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) μέσω του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την ενίσχυση του ηλεκτρικού συστήματος, κατά τα πρότυπα της επανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος.

Αυτό πιθανόν να μπορεί να συμβεί με μεταφορά του συνόλου του ελλείμματος, περιλαμβανομένων των επισφαλειών της Προμήθειας, στους Διαχειριστές, άμεση τιτλοποίησή του και κάλυψη των εκδιδόμενων τίτλων από το Μηχανισμό.

- Διερεύνηση της δυνατότητας παροχής εγγυήσεων από τον Μηχανισμό για τις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ, ώστε να εξομαλυνθεί ο «κίνδυνος χώρας» (country risk) και να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ