Εξαιρετικά ευάλωτες στους κινδύνους που απορρέουν από την Ελλάδα παραμένουν οι κυπριακές τράπεζες, προειδοποιεί σε νέα, σημερινή έκθεσή του ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει στην έκθεσή του ο οίκος, η ισχυρή διασύνδεση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος με την ελληνική οικονομία έχει καταστήσει εξαιρετικά ευάλωτες τις κυπριακές τράπεζες έναντι σε κάθε εξέλιξη που αφορά στην ελληνική οικονομία, τάση η οποία αναμένεται να διατηρηθεί καθόλη τη διάρκεια του 2012.

Η κεφαλαιακή θέση των κυπριακών τραπεζών, το πιστωτικό τους προφίλ και οι χρηματοπιστωτικές τους επιδόσεις αναμένεται, κατά τη Fitch, να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από τη σοβαρότητα που αποπνέει η συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και από έναν ακόμη παράγοντα: Εκείνον της πιθανής μετάδοσης των ελληνικών προβλημάτων στην Κύπρο.

Η Fitch βλέπει πιέσεις όσον αφορά στις αξιολογήσεις Viability Ratings των κυπριακών τραπεζών, εάν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου

- δεν κατορθώσουν να βελτιώσουν τα κεφάλαιά τους με ίδια μέσα,
- εάν διευρυνθούν οι ανισορροπίες σε θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητας
- εάν αυξηθούν οι ζημιές τους, εξέλιξη η οποία θα επηρεάσει στη συνέχεια τα επίπεδα των κεφαλαίων τους.

Κατά τη Fitch, οι τρέχουσες μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της Τρ. Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας βασίζονται στην υπόθεση του οίκου πως είτε η κυπριακή κυβέρνηση, είτε οι διεθνείς αρχές θα παρέχουν στήριξη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου, ανα χρειαστεί.

"Τυχόν υποβάθμιση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου (αξιολογείται με ΒΒΒ- και αρνητικό outloook)" ή κάθε πιθανή αλλαγή που θα οδηγήσει σε μείωση της πιθανότητας οι κυπριακές τράπεζες να λάβουν στήριξη, τότε αυτόματα οι αξιολογήσεις τους θα υποβαθμιστούν.

Η Fitch θεωρεί πως οι κυπριακές τράπεζες θα συνεχίσουν να επηρεάζονται δυσμενώς από τη μεγάλη έκθεσή τους στην Ελλάδα, στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ενώ επισημαίνει πως απαιτείται μεγάλη προσοχή στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών δανείων τους.

Στη συνέχεια της έκθεσή του ο οίκος επισημαίνει πως η Cyprus Popular Bank είναι η κυπριακή τράπεζα με τη μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα, μέσω των ελληνικών ομολόγων που διαθέτει στα χαρτοφυλάκιά της, ενώ δεύτερη έρχεται η Τρ. Κύπρου και τρίτη η Ελληνική Τράπεζα.

Οι ζημιές που εμφάνισαν το 2011 οι κυπριακές τράπεζες, συνεχίζει ο οίκος, έχουν επηρεάσει δυσμενώς την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Ειδική μνεία κάνει η Fitch στα κεφάλαια της Cyprus Popular Bank.

"Μένει να δούμε αν οι κυπριακές τράπεζες θα κατορθώσουν να αντλήσουν κεφάλαια μέσω ίδιων μέσων. Αν όχι, τότε η ανακεφαλαιοποίησή τους θα χρειαστεί να βασιστεί σε κρατική ή διεθνή στήριξη", αναφέρει επίσης η Fitch.

bankingnews.gr