Στόχο τις ιστοσελίδες των τουρκικών υπουργείων έβαλαν οι Anonymous, σύμφωνα με την Hurriyet.

Για περίπου δύο ώρες οι σελίδες των υπουργείων Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Εξωτερικών καθώς και σε ιστοσελίδες της αστυνομίας, ήταν ανενεργές, με το κλασσικό μήνυμα τους.

Όπως αναφέρει η Hurriyet, μια ειδική ομάδα από την διεύθυνση τηλεπικοινωνιών προστάτευσε τις ιστοσελίδες με αποτέλεσμα να μην υποστούν ζημιές.