Επίσκεψη στα έργα ανάδειξης των Ενετικών Οχυρώσεων στο τμήμα της Δυτικής Τάφρου, που εκτελούνται από το Γραφείο Ανάδειξης Οχυρώσεων Κρήτης, πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, Γαβριήλ Κουρής, την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012.

Οι κ.κ. Σκουλάκης και Κουρής, ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρώσεων Κρήτης, Μιχάλη Ανδριανάκη, για την πρόοδο των εν λόγω εργασιών ενώ συζήτησαν το χρονοδιάγραμμα αυτών αλλά και τις επόμενες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης από πλευράς Δήμου.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χανίων «η περιοχή γύρω από τη Δυτική Τάφρο, με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα αλλάξει ριζικά όψη, αφού θα έχει αποκατασταθεί και αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό η φυσιογνωμία και αισθητική της περιοχής» προσθέτοντας πως «με τις παρεμβάσεις που προγραμματίζει να υλοποιήσει ο Δήμος Χανίων τα επόμενα χρόνια και με τις υποδομές που έχουν ήδη δημιουργηθεί (π.χ. οδός Πειραιώς) αλλά και αυτές που θα δημιουργηθούν θα αναβαθμιστεί σημαντικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτής».

 Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του νέου Θεάτρου στην Ανατολική Τάφρο

 Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Γαβριήλ Κουρής, πραγματοποίησαν αυτοψία στο χώρο της Ανατολικής Τάφρο, όπου εκτελούνται οι εργασίες για την κατασκευή του νέου υπαίθριου θεάτρου που χρηματοδοτεί ο Δήμος Χανίων στη θέση της παλιάς σιδηροκατασκευής που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο χώρο. Όπως διαπίστωσαν οι δύο άντρες, οι εργασίες στο νέο θέατρο προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπει αυτό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου.