Ποια είναι η Αναστασία Σκανδαλάκη;

- Απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
- Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τίτλο: «Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Διαχείριση Υδατικών Πόρων.
- Μέλος του Τ.Ε.Ε. από το 1998
- Εργοταξιακή εμπειρία:
-Λατομεία Μαρμάρου Διονύσου Πεντέλης
- ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
- Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Γονωμιού Ν. Ρεθύμνης
- Μελετητική εμπειρία:
- Συνεργασία με την εταιρεία ENVIROPLAN A.E. με αντικείμενο την σχεδίαση και διαχείριση Χ.Υ.Τ.Α. και την εκπόνηση Υδρογεωλογικών μελετών.
- Εξωτερική Συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο τμήμα Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης υπό την Δ/νση του Δρ. Α. Κούση. Συμμετοχή στην εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών.
- Λοιπές συνεργασίες:
- Επιστημονικός Συνεργάτης της Περιφέρειας Κρήτης στο Τμήμα Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προγράμματος CRINNO)
- Συνεργάτης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης (Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την παρακολούθηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013).

Μόνιμη κάτοικος Ηρακλείου από το 2002. Παντρεμένη με τον Μιχάλη Μιχαλάκη, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Κωνσταντίνα και τον Άγγελο.