Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε στο ΕΜΠ Τοπογράφος Μηχανικός. Υπήρξε μέλος της νεολαίας ΕΔΑ και της νεολαίας Λαμπράκη . Μετά την πτώση του Χούντας συμμετείχε στην «ομάδα των 77» και στη συνέχεια προσχώρησε στο ΚΚΕ Εσωτερικού.

Ιδρυτικό Μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού-ΑΑ και της ΑΚΟΑ . Σήμερα συμμετέχει στην ΑΚΟΑ και στον ΣΥΡΙΖΑ ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Ρεθύμνου . Στο ΤΕΕ δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά μετέχοντας στη Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και ήταν μέλος της ομάδας σκακιού του Ρεθύμνου ( ΣΚ.Ο.Ρ.)

Έχει συμβάλλει στην εκπόνηση μελετών για έργα οδοποιίας στην Κρήτη και έχει διατελέσει επι διετία σύμβουλος στην ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ.