Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ως Φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Βελτιστοποίηση ανάκτησης & κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων και αποτελεσματική αξιοποίηση του κόμποστ σε αγροτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές» ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 με κωδ. EL0031 , πραγματοποιεί εσπερίδα  για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από το εν λογω πρόγραμμα ,την Δευτέρα 30 Απριλίου σε αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ,ΤΔΚ και ώρα 18:00 μμ, με συμμετοχή ΔΕΥΑΧ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.