Σε λιγότερο από έναν μήνα, θα είναι σε εξέλιξη οι πανελλαδικές εξετάσεις και ήδη χιλιάδες υποψήφιοι έχουν μπει στην τελική ευθεία της μελέτης τους.

Το υπουργείο Παιδείας, δια στόματος της αρμόδιας υφυπουργού, Εύης Χριστοφιλοπούλου, δηλώνει καθ΄όλα έτοιμο για την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, έχοντας εγκαίρως ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την προμήθεια του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, που χρειάζονται οι εξεταζόμενοι.

Αναφερόμενη στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών, τονίζει ότι «με την τροπολογία, αστοχίες που προέκυψαν από την αλλαγή του νόμου, επιλύονται για όσους μετέχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις μέσω των ειδικών κατηγοριών, αλλά και αναδρομικά προσφέρεται στους περσινούς αποφοίτους μια δεύτερη ευκαιρία».

Με την τροπολογία για τα κριτήρια εισόδου των ειδικών κατηγοριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται αναδρομικά στους αποφοίτους του 2011 η δυνατότητα επανυποβολής μηχανογραφικού δελτίου, χωρίς νέα εξέταση, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις σχολές προτίμησής τους.

Για τις ειδικές κατηγόριες απαλείφονται τα ηλικιακά όρια και από τους πολυτέκνους και από τους τρίτεκνους και ειδκότερα διατηρείται ισοβίως η πολυτεκνική ιδιότητα και απαλείφεται το ηλικιακό όριο του 26ου έτους στην περίπτωση των τρίτεκνων. Παράλληλα, προστίθεται ως ειδική υποκατηγορία, αυτή των πολυδύμων τέκνων που συμμετέχουν την ίδια χρονιά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτόν αποκαθίσταται η ίση μεταχείριση των διδύμων, τριδύμων κ.λπ. υποψηφίων με εκείνους που έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, οι υποψήφιοι των εδικών κατηγοριών μπορούν να δηλώσουν, δηλαδή, οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα επιθυμούν σε όλη την επικράτεια και χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.

Φέτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις υπολογίζεται ότι θα συμμετέχουν περισσότεροι από 110.000 υποψήφιοι και ο αριθμός των εισακτέων αναμένεται να είναι ελαφρά μεγαλύτερος από πέρυσι. Η αύξηση όμως αυτή φαίνεται ότι δεν θα υπερβαίνει το 4-5%. Ωστόσο, φαίνεται ότι το υπουργείο Παιδείας, καταλήγει στην επαναφορά στο μηχανογραφικό τουλάχιστον 14 από τα 25 τμήματα ΤΕΙ που δεν είχαν πάρει πέρυσι εισακτέους μια και ορισμένα από αυτά επέδειξαν άριστους βαθμούς στην αξιολόγηση, ενώ το υπουργείο Παιδείας, ενόψει μάλιστα της αναδιάταξης του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θέλει να δώσει μία ακόμη ευκαιρία.

zougla.gr