Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, εντάσσεται στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, το έργο με τίτλο «ΚΕΜΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ ΚΑΙ Ε ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» προϋπολογισμού 2.880.000 ΕΥΡΩ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια στην ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Σκοπός του ΚΕΜΕ είναι η προαγωγή της έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στις επιστήμες της Αγωγής και τις Κοινωνικές Επιστήμες.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των κτιρίων Δ και Ε του συγκροτήματος συνολικού εμβαδού 759 τμ, καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (περίπου 4 στρ).

Στο Λιμάνι του Ηρακλείου 2,5 εκ. ευρώ

Επίσης, με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάσσεται στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, το έργο με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.505.079,50 ΕΥΡΩ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων ασφαλείας με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών ασφαλείας προς όλους τους χρήστες του λιμένος Ηρακλείου.

Προβλέπεται η δημιουργία ενός Κέντρου Ασφαλείας όπου μέσα από αυτό θα ελέγχονται όλες οι λειτουργίες του λιμανιού. Μεταξύ των άλλων προβλέπονται η εγκατάσταση :

-συστήματος έξυπνων καμερών για την επιτήρηση του λιμανιού
-συστημάτων ελέγχου (φορητοί φράκτες, συσκευές XRAY κλπ)
-συστήματος οπτικής και ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων
-μαγνητικής πύλης ανίχνευσης
-συστήματος αναγνώρισης πινακίδων κλπ