Ανοιχτή επιστολή προς τα πολιτικά κόμματα αλλά και τους υποψήφιους Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου στέλνει ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Ρούσσος Κυπριωτάκης σχετικά με την κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 Ο κ. Ρούσσος Κυπριωτάκης στην επιστολή του αναφέρει:


Οι εκλογές που διεξάγονται στην χώρα μας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, έχουν αποκτήσει συγκεκριμένη θεματική και δεν αφήνουν δυστυχώς το περιθώριο να αναπτυχθεί έστω και στοιχειώδης διάλογος για θέματα επείγοντα, σοβαρά και ουσιώδη που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
Ο ελάχιστος χρόνος που διατίθεται για την κορυφαία λειτουργία του πολιτεύματος σε συνδυασμό με το κλίμα γενικευμένης αντίδρασης των πολιτών για τη δυσχερή κατάσταση και τις δυσοίωνες προοπτικές της χώρας, διαμορφώνουν χαρακτηριστικά τυπικής διαδικασίας στην προεκλογική επαφή με την κοινωνία και τους θεσμικούς εκπροσώπους της.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως διαμορφώθηκε με τον Καλλικράτη αλλά κυρίως με την ευθύνη που εκ των πραγμάτων έχει, επιφορτίζεται με ρόλους στους οποίους το κεντρικό σύστημα διακυβέρνησης απέτυχε να ανταπεξέλθει.

Η καταιγίδα νομοθετικών ρυθμίσεων που αλλάζουν διαδικασίες και θεσμικές λειτουργίες, η ετεροχρονισμένη διόρθωση λανθασμένων αποφάσεων, οι αλληλοσυγκρουόμενες οδηγίες και κατευθύνσεις, οι ελλιπείς ρυθμίσεις, έχουν οδηγήσει σε κατάσταση απόγνωσης τους λειτουργούς της, αιρετούς και εργαζόμενους στους Δήμους.

Αν συνυπολογίσουμε την σημαντικότατη μείωση πόρων από τους κατ’ επίφαση θεσμοθετημένους, αλλά και την δυσκολία είσπραξης των τελών από τους δημότες γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ακόμα και οι απλές, αυτονόητες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών που αφορούν αυτό που συνηθίσαμε αφαιρετικά να περιγράφουμε ως καθημερινότητα, δεν μπορούν πλέον να εκτελεστούν.

Για πρώτη φορά, ως Δήμαρχος, δεν έχω την δυνατότητα να εγγυηθώ ότι τον επόμενο μήνα θα έχουν δυνατότητα ύδρευσης όλοι οι κάτοικοι του Δήμου που υπηρετώ, ούτε ότι θα μπορώ να πληρώσω τα καύσιμα για την μεταφορά των μαθητών στα σχολεία. Οι διαδικασίες δε μας επιτρέπουν ούτε δίμηνες συμβάσεις (εννοείται με ΑΣΕΠ) για τη πρόσληψη εργαζομένων στην αποκομιδή απορριμμάτων.

Ας μην αναφερθούμε στην στοιχειώδη καθαριότητα για τους κοινόχρηστους χώρους που πληρώνουν οι δημότες με ανταποδοτικά τέλη ή αυτούς που οι επισκέπτες ’’απολαμβάνουν’’ συμμετέχοντας σίγουρα στην τουριστική μας προ(σ)βολή.

Αυτά που οι πολίτες είχαν αναγάγει στην σφαίρα του αυτονόητου για τη λειτουργία των Δήμων, ΚΙΝΔΥΝΕΎΟΥΝ ΑΜΕΣΑ. Με ευθύνη κυρίως του κεντρικού κράτους αλλά και με τη δική μας ανοχή, οι σχεδιαζόμενοι ισχυροί Δήμοι εξελίχθηκαν σε αδυνατούντες οργανισμούς που αδυνατούν να λειτουργήσουν.

Δείγμα απόλυτης προχειρότητας, έλλειψη πολιτικής βούλησης ;
Καμία προμήθεια, εργολαβία ή ανάθεση δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν έχει προηγουμένως αποπληρωθεί προηγούμενη αντίστοιχη υποχρέωση.

Και βεβαία καμία πληρωμή δεν επιτρέπεται αν δεν υπάρχει ανάλογη είσπραξη εσόδων.

Την ίδια ώρα το κράτος που επιβάλει αυτό το πλαίσιο καθυστερεί να καταβάλει έστω τα ελάχιστα που οι υπουργικές υπόγραφες έχουν εγκρίνει.

Ίσως σε άλλες συνθήκες όλα αυτά να ήταν χρήσιμα για μια πορεία εξυγίανσης των οικονομικών της Αυτοδιοίκησης που, ειρήσθω εν πάροδο, καμιά ή ελάχιστη ευθύνη φέρει για τα αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης του κεντρικού πολίτικου συστήματος.

Στις σημερινές συνθήκες που υποτίθεται ότι εμείς ως Αυτοδιοίκηση θα αναλαμβάναμε στρατηγικής σημασίας ευθύνες για την ανάπτυξη (αυτός ήταν ο λόγος που στηρίξαμε την υποτιθέμενη μεταρρύθμιση) όπου νέες αρμοδιότητες θα μεταφερόταν πιο κοντά στον πολίτη, διαψευστήκαμε απόλυτα.

Η αποκέντρωση λειτουργιών του αποδεδειγμένα αναποτελεσματικού κράτους θα προσέφερε σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες. Οδηγηθήκαμε δυστυχώς σε διαφορετικό αποτέλεσμα.
Να μην μπορούμε να διασφαλίσουμε ούτε τα εντελώς απαραίτητα για τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων που υπηρετούμε.

Αυτό που θα προκύψει βέβαια είναι η αμφισβήτηση αν όχι η απόρριψη του θεσμού της Αυτοδιοίκησης από τους πολίτες.

Θα ήταν παράλειψη να μην υπενθυμίσω ότι σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας και αδυναμίας συγκρότησης κυβέρνησης σε αρκετές περιπτώσεις στην Ευρώπη δεν διαταράχτηκε η λειτουργία των κοινωνιών ακριβώς γιατί οι αποκεντρωμένες δομές Αυτοδιοίκησης, απαλλαγμένες από την οικονομική και πολιτική εξάρτηση του κράτους λειτούργησαν με συνέπεια και συνέβαλαν στην ομαλότητα.

Στην Ελλάδα του 2012, με δυο τουλάχιστον φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις να έχουν αλλάξει μόνο τα διοικητικά όρια των οργανισμών της Αυτοδιοίκησης, οι συνθήκες αυτοτελούς λειτουργίας της είναι άμεση ανάγκη και ζητούμενο.


Θεωρώ ότι είναι ώρα για συγκεκριμένες θέσεις και δεσμεύσεις με ρεαλισμό και ευθύνη.

- Για την άμεση, κατεπείγουσα αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όχι οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια αλλά οι κοινωνίες
- Για την αλλαγή η αναστολή των ρυθμίσεων που εμποδίζουν την αμεσότητα αντιμετώπισης θεμάτων που έχουν σχέση ακόμα και με τη δημόσια υγεία
- Για τη συνεννόηση και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών με σκοπό την ουσιαστική αυτοδιοίκηση
- Για την ανάδειξη της αυτοδιοίκησης σε τοπικο μοχλο ανάπτυξης για να διαμορφώσουμε από κοινού συνθήκες εξόδου από την κρίση