Συνεδριάζει  το μεσημέρι της Τετάρτης η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αγίου Νικολάου με την ατζέντα της συνεδρίασης να είναι πλούσια σε θεματολογία.

Συγκεκριμένα στα θέματα της ημερήσιας διαταξης προς έγκριση περιλαμβάνονται:

1 Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2012

2 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για απαλλοτρίωση δρόμου προς ΒΙΟΠΑ

3 Α΄ τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου

4 Yποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων από 1/1/2012 έως 31/3/2012

5 Έγκριση απολογισμού κληροδοτήματος Ιωάννη Βαρκαράκη έτους 2010

6 Έγκριση απολογισμού κληροδοτήματος Ιωάννη Βαρκαράκη έτους 2011

7 Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ιωάννη Βαρκαράκη έτους 2012

8 Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Στυλ. Περράκη έτους 2012

9 Περί γνωμοδότησης της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Αγίου Νικολάου

10 Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ΄΄Συντηρήσεις παιδικών χαρών –αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων΄΄

11 Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ΄΄Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου από Γυμνάσιο –Λύκειο Νεάπολης΄΄

12 Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Καρυδίου

13 Άσκηση ένστασης αντιρρήσεων κατά της με αρ. 35/2012 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Λασιθίου

14 Άσκηση αίτησης αναστολής κατά της με αριθμό 177/2012 διαταγής πληρωμής Μονομελές Πρωτοδικείου Λασιθίου

15 Άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 39/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.

16 Aπόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση Δημοτικού φωτισμού

17 Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την επισκευή- συντήρηση αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου

18 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλoυ για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ.