Παρατείνεται μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου.

Με άλλη απόφαση του κ. Οικονόμου παρατείνεται μέχρι τις 18/5/2012 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς και τις κοινοπραξίες.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, η παράταση αφορά μόνο στις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσες δηλώσεις εταιρειών αυτής της κατηγορίας υποβληθούν σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ., η προθεσμία λήγει σήμερα και παρατείνεται. Επιπλέον, με την ίδια απόφαση του κ. Οικονόμου παρατείνεται έως και τις 18/5 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.