Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε «CCC» από το καθεστώς της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» (Selective Default) προχώρησε την Τετάρτη η Standard & Poor's.

Οι προοπτικές της αξιολόγησης είναι σταθερές.

Η σημερινή κίνηση του οίκου αξιολόγησης ακολουθεί την ολοκλήρωση του PSI για τα ομόλογα υπό ξένο δίκαιο στις 25 Απριλίου.

Τα ομόλογα που δεν έχουν ενταχθεί στο PSI θα συνεχίσουν να βαθμολογούνται με «D», είπε ο οίκος, μέχρι την επόμενη λήξη ομολόγου, στις 15 Μαΐου (σ.σ. το συγκεκριμένο ομόλογο δεν έχει μπει στο PSI).

Αν πληρωθούν τα συγκεκριμένα ομόλογα, τότε η αξιολόγησή τους θα αναβαθμισθεί. Εάν δεν πληρωθούν, τότε θα παραμείνουν στο «D».