Η οικονομική κρίση «χτύπησε» και τους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου που αδυνατούν να πληρώσουν το σύνολό των διδάκτρων τους.

Για το λόγο αυτό, όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, με δεδομένη την πληθώρα των αιτημάτων των φοιτητών του Ιδρύματος για τμηματική καταβολή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών, την εν γένει οικονομική και δημοσιονομική συγκυρία και την ευαισθησία προς τους φοιτητές για τη δυνατότητα παροχής κινήτρων συνέχισης των σπουδών τους.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προέβη σε σύναψη συμφωνίας με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας, για τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής της οικονομικής συμμετοχής με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα (VISA ή MASTERCARD που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα) μέχρι και σε πέντε άτοκες δόσεις.

Συγκεκριμένα, στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης νέων Θ.Ε. που θα είναι διαθέσιμη στο portal open.eap.gr με τη χρήση username & password θα υπάρχει το πεδίο «Τρόπος πληρωμής» όπου θα μπορούν οι φοιτητές να επιλέξουν, ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ή ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.

Όσοι φοιτητές επιλξουνέ την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής σας με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στο τμήμα Φοιτητικού Μητρώου τα ακόλουθα:

1) το είδος της κάρτας σας (Master ή Visa)

2) τον αριθμό της κάρτας σας

3) το όνομα του κατόχου της κάρτας [σε περίπτωση που η κάρτα δεν ανήκει στο φοιτητή θα πρέπει υποχρεωτικά να αποστέλλεται (ταχυδρομικά ή με φαξ) σχετική επικυρωμένη εξουσιοδότηση από Δημόσια Αρχή],

4) την ημερομηνία λήξης της κάρτας

5) τον τριψήφιο κωδικός ασφαλείας * CVC/CVV που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας σας, δεξιά, στην περιοχή της υπογραφής και

6) τον αριθμό δόσεων που επιθυμείτε (1-5).
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να γνωστοποιηθούν στο τμήμα Φοιτητικού Μητρώου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος σπουδών σας, π.χ. [email protected]
2. Με τηλεομοιοτυπία – fax στον αριθμό 2610 367650

3. Με την προσωπική τους παρουσία στα γραφεία του τμήματος Μητρώου Φοιτητών του Ε.Α.Π. στην Πάτρα ή στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην Αθήνα

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πιστωτικές κάρτες VISA ή MASTERCARD που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα με καταβολή από 1 έως 5 δόσεις.