Κατά 6,5%, ή περίπου 5 δισ. ευρώ, μειώθηκε η ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις το 2011, εξαιτίας κυρίως της μείωσης στον κλάδο χερσαίων οχημάτων. Θετικά, ωστόσο, ήταν τα πρόσημα για έξι επιμέρους κλάδους, κυρίως ασθένειας, διάφορων χρηματικών απωλειών και πιστώσεων.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η υποχώρησε  οδηγήθηκε κυρίως από τις μειώσεις των κλάδων της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (-3,7%), χερσαίων οχημάτων (-16,1%) και πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως (-5,6%). Μεγάλες ποσοστιαίες μειώσεις είχαν κάποιοι μικρότεροι σε μέγεθος κλάδοι, όπως αυτοί των λοιπών ζημιών αγαθών (-18,3%) και της βοηθείας (-6%).

Όσον αφορά τους σημαντικότερους κλάδους στους οποίους καταγράφηκε ενίσχυση, πρόκειται για τον κλάδο ασθένειας (+6,4%), των διάφορων χρηματικών απωλειών (+26,4%) και των πιστώσεων (+2,3%).

Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά ζημιών με 1,5 δισ. ευρώ παραγωγή και 53% επί του συνόλου. Συνολικά 31 επιχειρήσεις είχαν παραγωγή στον κλάδο τον 2011, από 33 τον προηγούμενο χρόνο. Οι πρώτες δέκα επιχειρήσεις σε παραγωγή συγκέντρωσαν το 68,4% των ασφαλίστρων (67,3% το 2010).

Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως με 435 εκατ. ευρώ και 15,4% επί του συνόλου των κλάδων κατά ζημιών. Από τις 37 επιχειρήσεις οι οποίες είχαν παραγωγή στο συγκεκριμένο κλάδο (38 το 2010), οι δέκα πρώτες συγκέντρωσαν το 82,8% των ασφαλίστρων (83,7% το 2010).

Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με 347 εκατ. ευρώ (12,3% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με 114 εκατ. ευρώ (4% του συνόλου) και της βοήθειας με 93 εκατ. ευρώ (3,3% του συνόλου).

Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα χερσαία οχήματα (αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν 1,84 δισ. ευρώ και ποσοστό 65,3% των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2010 ήταν 1,96 δισ. ευρώ και 65,2%.

Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 578 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 20,5% του συνόλου. Τα ίδια μεγέθη για το 2010 ήταν 623 εκατ. ευρώ και 20,7%.

Τέλος, η παραγωγή στις ασφαλίσεις ζωής έφτασε τα 2,2 δισ. ευρώ, με το συντριπτικό μέρος του οποίου, 1,5 δισ. ευρώ και 67,8% του συνόλου, να συγκεντρώνεται στον κλάδο Ζωής. Η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκεντρώνει 281 εκατ. ευρώ και 12,9% της παραγωγής, ενώ οι ασφαλίσεις Ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις φτάνουν στα 355 εκατ. ευρώ και μερίδιο επί του συνόλου 16,4%.

Συνολικά, διαπιστώνεται ότι μειώθηκε η παραγωγή των πρωτασφαλίσεων Ζωής κατά 6,4%. Όλοι οι κλάδοι της Ζωής κινήθηκαν πτωτικά εκτός των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις (αύξηση 25,8%) και της Υγείας (αύξηση 36,2%). Διψήφια μείωση της παραγωγής γνώρισαν οι κλάδοι Ζωής και Διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.

 

in.gr