Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΛΜΕ Λασιθίου την Πέμπτη 10 Μαίου και στη συνέχεια εκλογές για την ανάδειξη των νέων Δ.Σ. και Ε.Ε. στο 2ο Γυμνάσιο του Αγ. Νικολάου.
Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 14.00 και θα ολοκληρωθεί στις 18.00

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Λασιθίου


• H Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν από τα ταμειακά εντάξει μέλη της παραβρίσκονται το ένα δεύτερο τουλάχιστον. Επομένως είναι δεδομένη η απαρτία την Πέμπτη 10-05-2012.
• Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λασιθίου προσδιόρισε την έναρξή της στις 9.30 ώστε και οι συνάδελφοι από τις απομακρυσμένες περιοχές να έχουν άνεση στη μετακίνησή τους και να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.) και την παρουσίαση των υποψηφίων. Θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα χρονικά όρια που ορίσαμε και παρακαλούμε τους συναδέλφους να τα σεβαστούν και εκείνοι.
• Τα θέματα της Η.Δ. είναι: α)Λογοδοτούν οι αντιπρόσωποι της ΕΛΜΕ στο Συνέδριο. β)Λογοδοτούν οι αιρετοί του ΠΥΣΔΕ. Γ)Γίνεται κριτική στα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ., διαβάζεται η έκθεση της Ε.Ε. και ακολουθεί μυστική ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι αυτών.
• Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) διευθύνει Τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται αμέσως μετά τη διαπίστωση της απαρτίας. Στο τέλος το Προεδρείο συντάσσει σχετική πράξη.
• Η Γ. Σ. έχει το δικαίωμα, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ. να τροποποιεί την Η.Δ. και να προσθέτει θέματα.
• Σε κανένα δε δίνεται ο λόγος, αν δε γραφεί προηγούμενα στον κατάλογο ομιλητών.
• Αν ο κατάλογος ομιλητών είναι μεγάλος η Γ.Σ. μπορεί να ορίσει χρονικό όριο στους ομιλητές.
• Ποτέ δεν υποβάλλεται θέμα σε ψηφοφορία, αν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών.
• Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ. και πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας θα δοθεί εύλογος χρόνος για την παρουσίαση των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.
• Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε. γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1264/82 και του καταστατικού της Ένωσής μας.
• Αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών, η Γ.Σ. εκλέγει 3μελή Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη που έχουν την ευθύνη της διαδικασίας της εκλογής και προεδρεύεται από τον διορισμένο δικαστικό αντιπρόσωπο. Θα υπάρχουν ένα συνεργείο με ένα δικαστικό αντιπρόσωπο και δύο κάλπες για τη γρήγορη εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας και τη διευκόλυνση των συναδέλφων που προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές.
• Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 14.00 και θα ολοκληρωθεί στις 18.00. Οι συνάδελφοι από τoν Άγιο Νικόλαο παρακαλούνται να ψηφίσουν στο τέλος, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
• Σημειώνουμε με μπλέ ή μαύρο μολύβι ή στυλό στο ψηφοδέλτιο μέχρι επτά (7) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Ε.Ε.
• Κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα στο ψηφοδέλτιο παραβιάζει το απόρρητο της εκλογής και αποτελεί στοιχείο ακυρότητας του ψηφοδελτίου.
• Οι αναπληρωτές έχουν δικαίωμα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι».
• Οι αποσπασμένοι συνάδελφοι σε υπηρεσίες όπως ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΙΔΕΚΕ, ΠΕΚ, Βιβλιοθήκες κ.λ.π. διατηρούν το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» και ψηφίζουν στις οργανικές τους θέσεις.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να ψηφίσει ένας συνάδελφος να είναι οικονομικά τακτοποιημένος. Στην είσοδο της Γ.Σ. θα μπορεί ο κάθε συνάδελφος να καταβάλει τη συνδρομή του (20 Ευρώ).
• Οι οικονομικά τακτοποιημένοι συνάδελφοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν και την κάρτα μέλους της ΟΛΜΕ που έχει ισχύ σε θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους, καταστήματα κ.λ.π. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (μέλος ETUCE). Απαραίτητη προϋπόθεση να κρατάνε μαζί τους μια μικρή φωτογραφία τους.

Συνάδελφοι,
Η παρουσία όλων μας στη Γ.Σ. και στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη για να καταδείξει τη συσπείρωση του κλάδου και να αναδείξει τη διάθεση για αγώνες στην κατεύθυνση της επιβολής της κοινωνικής μέριμνας και της υπεράσπισης των κεκτημένων μας, σήμερα ιδιαίτερα που απειλούνται και υπάρχει άμεσος κίνδυνος για περαιτέρω μειώσεις μισθών, απολύσεις και γενικά διάλυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.