Στις μέρες μας έχει αποδειχθεί η στενή και αμφίδρομη σύνδεση της υγείας με την ανάπτυξη. Κοινωνίες με καλό επίπεδο υγείας σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις στην οικονομική ανάπτυξη, παράγοντας πλούτο και ευημερία για τους κατοίκους τους. Από την άλλη, η οικονομική ανάπτυξη, εφ’ όσον συνοδεύεται από σχετικά δίκαιη κατανομή του πλούτου, παρέχει δυνατότητες για καλό βιοτικό επίπεδο και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας.

Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος του κοινωνικού κράτους: όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, κοινωνικής θέσης και άλλων χαρακτηριστικών, να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας, ώστε να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και η κοινωνική συνοχή, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Διαχρονικά η ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου είναι αδικημένη και παραμελημένη σε ό,τι αφορά στις αναπτυξιακές και τις κοινωνικές υποδομές. Παρά το γεγονός ότι η Μεσσαρά, το Μονοφάτσι, το Μαλεβύζι, η Πεδιάδα, τα Αστερούσια, η Βιάννος και οι άλλες περιοχές της ενδοχώρας προσφέρουν πάρα πολλά στην Εθνική Οικονομία, φέρνοντας και σημαντικά ποσά σε συνάλλαγμα στη χώρα, εντούτοις βιώνουν έντονες ανισότητες τόσο σε έργα υποδομής όσο και σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας.

 Παρά τις όποιες εξαιρέσεις, επικράτησε ένα μοντέλο ανισόρροπης και μονομερούς ανάπτυξης του Βορρά, που απορρόφησε το μεγάλο μέρος των δημόσιων πόρων εις βάρος του Νότου. Όμως το μοντέλο αυτό, πέραν του ότι αδικεί την ενδοχώρα, αποδεικνύεται καταστροφικό και για το Βορρά, καθώς η χωρίς σχέδιο ανάπτυξη αλλοίωσε το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, υπονομεύοντας τελικά και την αναπτυξιακή προοπτική. Απαιτείται άμεσα να αλλάξουμε πορεία, υιοθετώντας ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχέδιο ανάπτυξης, που διασφαλίζει εργασία, ποιότητα ζωής και κοινωνική ασφάλεια για όλους.

Σε ό,τι αφορά στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα, άμεσης προτεραιότητας είναι η δημιουργία Κέντρου Υγείας στο Τυμπάκι (το έργο ύψους 660.000 ευρώ έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και προχωρά άμεσα η έγκριση του νέου Οργανισμού από το Υπουργείο Υγείας), η επέκταση και εκσυγχρονισμός του Κέντρου Υγείας Μοιρών (εκπονείται η σχετική μελέτη), η κτιριακή και λειτουργική αναβάθμιση του πρώην ΚΕΠΕΠ στην Πόμπια, η άρτια στελέχωση και λειτουργία του Ιατρείου στο Ζαρό, όπως και όλων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας της περιοχής. Επίσης η υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων πρόληψης και δημόσιας υγείας (τεστ παπ, μαστογραφίες, πρόληψη και αγωγή στοματικής υγείας στα σχολεία κ.α.), με συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών είναι στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να ενταθεί.

Παράλληλα όμως απαιτούνται έργα υποδομής κι άλλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις (δρόμοι, φράγματα, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, βιολογικοί καθαρισμοί, αστικές αναπλάσεις, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το Μουσείο Μεσσαράς), που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και θα κρατήσουν τους νέους στην περιφέρεια.

Κι αν κάποιος ρωτήσει «πού θα βρεθούν τα λεφτά», η απάντηση είναι να δοθούν δημόσιοι πόροι στην ενδοχώρα κατά προτεραιότητα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός νόμος, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Επιπλέον να υποχρεωθούν οι τράπεζες να ρίξουν χρήμα στην παραγωγική οικονομία (έχουν ενισχυθεί από το κράτος με πάνω από 100 δις ευρώ!) για τη στήριξη των μικρομεσαίων, της αγροτιάς, της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Κι αν, τέλος, κάποιος ρωτήσει «γιατί δεν έγιναν όλα αυτά τόσα χρόνια», θα απαντούσα ότι έργο έγινε, αλλά κακώς δεν έγιναν όσα έπρεπε. Υποστηρίζω σταθερά ότι αν είχαμε ρίξει βάρος στην ενδοχώρα και την περιφέρεια, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νομού στο σύνολό του, δεν θα είχαμε φτάσει έως εδώ. Σε τελική ανάλυση όμως, οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο, κι οι πολίτες έχουν τη δύναμη να ανανεώσουν το πολιτικό προσωπικό του νομού και της χώρας και να επιβάλλουν αλλαγή στην πολιτική πρακτική. Ας κάνουμε τα λάθη και τις αδυναμίες της προηγούμενης περιόδου δίδαγμα για επανασύνδεση με το λαό και τις ανάγκες του και καταλύτη αλλαγής.

Οι στιγμές είναι δύσκολες, η κοινωνία δοκιμάζεται, οι πολίτες ανησυχούν. Με τόλμη και σχέδιο, με έντιμους και δυναμικούς ανθρώπους, με συλλογικότητα και αλληλεγγύη, μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε την οικονομία μας και να στηρίξουμε την κοινωνία μας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο Βαγγέλης Βενιζέλος δείχνουν ένα σταθερό δρόμο εξόδου από την κρίση. Αξίζει να αγωνιστούμε για να μείνει η νέα γενιά στον τόπο της, για να υπάρξει ελπίδα ξανά!