Την 7η Μαΐου, ο υποψήφιος βουλευτής ΔΗΜΑΡ, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, αναλογώντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και την απαίτηση-ανάγκη να δημιουργηθεί κυβερνητικό σχήμα, καταθέτει πρόσκληση στις Προοδευτικές Δυνάμεις για σύμπλευση στα παρακάτω 47 σημεία.

1. Αλλαγή των μέτρων 11,5 δις για τη δημοσιονομική πολιτική 2012-2014 (τρο-ποποίηση Μνημονίου)

2. Επιμήκυνση για 3 χρόνια, με στόχο την επίτευξη μηδενικού ελλείμματος (τροπο-ποίηση Μνημονίου)

3. Αλλαγή της νομοθεσίας που μείωσε τους κατώτατους μισθούς (τροποποίηση Μνημονίου)

4. Αλλαγή πρόβλεψης για δέσμευση όλων των εσόδων για την εξυπηρέτηση του χρέους (τροποποίηση Μνημονίου)

5. Αναθεώρηση προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων (τροποποίηση Μνημονίου)

6. Όχι εκποίηση, αλλά αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας (τροποποίηση Μνημονίου)

7. Ειδικό αναπτυξιακό πακέτο 30 δις (τροποποίηση Μνημονίου)

8. Ισχυρές ανεξάρτητες αρχές για έλεγχο αγοράς και δημόσιας διοίκησης

9. Ξεκάθαρες σχέσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και πολιτικής (αυτονομία πολι-τικής)

10. Αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών

11. Μείωση των βουλευτικών αποζημιώσεων και των βουλευτικών συντάξεων

12. Υιοθέτηση απλής αναλογικής

13. Σίτιση σε αυτούς που έχουν ανάγκη

14. Πρόνοια για τους άστεγους

15. Προϋπολογισμός απόδοσης (ετήσιος στόχος μείωσης 7% των δαπανών για τα επόμενα 3 χρόνια)

16. Αναδιοργάνωση προμηθειών – Χτύπημα στα κυκλώματα της Υγείας

17. Μείωση στρατιωτικών δαπανών

18. Μείωση επιχορηγήσεων για τα κόμματα

19. Άμεση αξιοποίηση ΕΣΠΑ

20. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τις τράπεζες

21. Δάνεια:
• Διαγραφή δανείων που έχει αποπληρωθεί το κεφάλαιο συν ένα εύλογο κέρδος
• Δόση δανείου έως 30% του οικογενειακού εισοδήματος
• Επιμήκυνση αποπληρωμής
• Περίοδος χάριτος
• Βελτίωση επιτοκίων

22. Πιστωτικές κάρτες: Το επιτόκιο των καρτών να συμβαδίζει με αυτό των βασικών μαζικών προϊόντων

23. Ανεργία - Επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στο προηγούμενο ύψος

24. Επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων

25. Επίδομα ενοικίου

26. Όχι πλειστηριασμοί για μια 3ετία

27. Ακρίβεια:
• Έλεγχος και εποπτεία των τιμών των 50 ξένων και ελληνικών επιχειρή-σεων που ελέγχουν την αγορά
• Μείωση των τιμών, με αντιμετώπιση των καρτέλ
• Θέσπιση ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού

28. Περικοπή των δημόσιων δαπανών από αμυντικές δαπάνες, φαρμακευτική δα-πάνη και δημόσια διοίκηση, ώστε να εξοικονομήσει 4 δις

29. Έλεγχο δημόσιων δαπανών και των μειοδοτικών διαγωνισμών, ώστε να μειω-θούν 2 δις οι δημόσιες προμήθειες

30. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που υπολογίζεται στο 30% του ΑΕΠ, ώστε να φέρει 6 δις έσοδα, με την ένταξη μόνο του 1/3 στη δημόσια οικονομία

31. Εφαρμογή πόθεν έσχες σε όλους

32. Φορολόγηση καταθέσεων εξωτερικού

33. Έλεγχο εξωχώριων εταιριών

34. Μείωση ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά

35. Μείωση κόστους δημοκρατίας κατά 50% (βουλευτικές αποζημιώσεις, επιχορή-γηση κομμάτων)

36. Άμεση εξόφληση των οφειλών κράτους προς προμηθευτές

37. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 20%

38. Έκτακτη εισφορά σε πλοιοκτήτες, εφοπλιστές

39. Έκτακτη εισφορά σε επιχειρήσεις με κέρδη πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ

40. Όχι χρήση μετρητών σε συναλλαγές πάνω από 1000 ευρώ

41. Εξόφληση αποζημιώσεων των αγροτών και έλεγχος των τιμών των αγροτι-κών εφοδίων

42. Άμεση λύση στο πρόβλημα των 11.000 φυσικών προσώπων, των οποίων τα ομόλογα κουρεύτηκαν

43. Άμεση αποκατάσταση από τις απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων των νοσο-κομείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από το κούρεμα

44. Διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων

45. Χειροπέδες και δήμευση περιουσίας σε αυτούς που έκλεψαν

46. Μεταναστευτικό: Επαναπροσδιορισμός της πολιτικής μας

47. Παιδεία: Ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες σε όλους

Η προάσπιση της δημοκρατίας, η αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας, η απάλυνση του κοινωνικού πόνου και η ανατροπή του παλιού και του σάπιου, χρειάζονται πολιτικές και άτομα που να συμφωνούν στα παραπάνω 47 σημεία και στην περίπτωση που αυτά δεν εφαρμοστούν, να μπορούν να ορθώσουν ανάστημα και να βροντοφωνάξουν ΟΧΙ.