Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, είχαν σήμερα δύο μέλη της εξαμελούς Αποστολής Αξιολόγησης Εκλογών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), που βρίσκονται στη χώρα μας, προκειμένου να επισκεφτεί κεντρικές αρχές, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμους, Πρωτοδικεία, αλλά και εκλογικά τμήματα, και να ενημερωθούν για την εκλογική διαδικασία της 6ης Μαΐου 2012.

Μια από τις πλέον σημαντικές και τακτικές δραστηριότητες του ΟΑΣΕ αποτελεί η διοργά-νωση αποστολών παρατήρησης και αξιολόγησης των εκλογών στις 56 χώρες, που συμμετέχουν σε αυτόν. Κατ΄ επέκταση η συμμετοχή της χώρας μας στον ΟΑΣΕ συνεπάγεται τη δεσμευτική υποχρέωσή της να δέχεται παρόμοιες αποστολές εκλογών και να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στα μέλη τους.

Στο πλαίσιο αυτό η κα Λιονή και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημέρωσαν τις εκπροσώπους του ΟΑΣΕ, κ.κ Grandvoinnet – Serafini και Mc Cabe - Fitzgerald για μια σειρά θεμάτων, που αφορούν την οργανωτική, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη των εκλογών, καθώς και τη μετάδοση των αποτελεσμάτων.